Katana : Shuryushi Kanemasa saku kore Tameshigiri
|

Katana : Shuryushi Kanemasa saku kore Tameshigiri

Katana in Koshirae Signature : Shuryushi Kanemasa saku kore Tameshigiri Toyama-Ryu Soshihan Nakamura Taizaburo Wazamono Nintei Hansi 8 dan Juyo Kinen Shibamoto Akira. Showa 54nen 3 gatsu hi. Exlanation: Shuryushi Kanemasa made this blade. Mr. Nakamura Taizaburo did Tameshigiri and recognized the blade as Wazamono. Mr. Nakamura Taizaburo is mater of Toyaka-ryu. As a memorial…

Katana : Awataguchi Oumi kami Tadatsuna(Not guarantee)
|

Katana : Awataguchi Oumi kami Tadatsuna(Not guarantee)

Katana in Koshirae Signature : Awataguchi Oumi kami Tadatsuna(Not guarantee) (We divide 4 sections for each sword as Saijyo saku, Jyojyo saku Jyo saku and regular saku) This Tadatsuna(Not guarantee) belongs to Jo saku ranking. The blade was polished. Blade length : 73.5 cm or 28.93 inches. Sori : 2.0 cm or 0.78 inches. Mekugi…